AL生涯浮沉記

自從升上f.7一直都沒有時間,
忙到飛天, D TEST EXAM係咁衝埋黎,
終於經過N個月努力復活了!!!!!
自從12月開始準備MOCK,
到現在成四個月,
日日都係度溫書同溫書,
偶而hea一下之後都係努力咁繼續溫,
真係都幾身心疲累

曾經一度心清超級煩躁,
後來又突然喊,
以前聽落覺得AL好恐怖,
其實真係唔係人考-________________-

每次努力完之後,
結果去考的時候卻冇咩信心,
到考完個個moment,
之前仲話一定唔會好似CE咁出來之後冇感覺,
但係今日考完之後真係好冇感覺XDDDDDDDDDDDDDD
而且可能最後一科係最緊張GE中史,
呢幾日都好TENSE,
結果出來緊張得濟冇曬FEEL XDDDDDDDD

不過努力完之後值得GE XDDDDDDDD
現在享受下自由時光XDDDDDDDDDDDDD

留言

發表留言


只對管理員顯示